CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1980 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
106 2021.GDDT.02 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục trung học
107 2021.GDDT.03 Tuyển sinh trung học phổ thông Giáo dục trung học
108 2022.ĐB.01 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới Đường bộ
109 2020.TND.004. Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa. Thủy nội địa
110 2020.TND.25. Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Thủy nội địa
111 2020.DB.002 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
112 2020.DB.001 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
113 2020.KCHT.03 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống Quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
114 2020.PTNL.03 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái
115 2020.PTNL.05 Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái
116 2020.PTNL.16 Cấp Giấy phép xe tập lái. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái
117 2020.PTNL.17 Cấp lại Giấy phép xe tập lái. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái
118 2020.PTNL.30 Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái
119 2020.PTNL.35 Thủ tục đăng ký khai thác tuyến. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái
120 2020.PTNL.52 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái