CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1994 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2020.QLCD.01 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu
17 2020.PCCC.003 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
18 2021.PCCC.02 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng cháy, chữa cháy
19 2020.PCCC.004 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
20 2020.PCCC.005 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
21 2020.PCCC.006 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Phòng cháy, chữa cháy
22 2021.PCCC.01 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
23 2021.PCCC.03 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng cháy, chữa cháy
24 2021.PCCC.04 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng cháy, chữa cháy
25 2021.PCCC.05 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Phòng cháy, chữa cháy
26 2021.PCCC.06 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng cháy, chữa cháy
27 2021.PCCC.07 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng cháy, chữa cháy
28 2021.PCCC.08 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
29 2020.NNKD.01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
30 2021.XD.01 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hoạt động xây dựng