Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
252.762
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
244.262
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 26/06/2022 14:44:47

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
8029763
Đang online: 41
Hôm qua: 24385
Tháng trước: 769832
Giới thiệu
Phí bưu điện
Phí bưu điện
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG