Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
313.629
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
305.577
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 08/08/2022 19:40:51

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
9438843
Đang online: 3
Hôm qua: 40679
Tháng trước: 1024975
Giới thiệu
Phí bưu điện
Phí bưu điện
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG