Tìm thấy 3797 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú
Mức độ 2
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật
Mức độ 2
Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Mức độ 2
Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Mức độ 2
Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Mức độ 2
Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Mức độ 2
Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Loading...