Tìm thấy 318 thủ tục

Mức độ 3
Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đắc biệt khó khăn.
Mức độ 3
Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện
Mức độ 3
Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện
Mức độ 3
Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện
Mức độ 3
Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ 3
Chấp thuận mở bến khách ngang sông.
Mức độ 3
Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến.
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Loading...