Tìm thấy 2001 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
Mức độ 3
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Mức độ 2
Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Mức độ 3
Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi).
Mức độ 3
Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng thángvà người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác.
Mức độ 3
Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTG.
Mức độ 3
Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
Mức độ 3
Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích
Mức độ 3
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế).
Mức độ 2
Đăng ký mẫu con dấu mới
Mức độ 2
Đăng ký lại mẫu con dấu mới
Mức độ 2
Đăng ký thêm con dấu
Mức độ 2
Đăng ký làm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
Mức độ 2
Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
Mức độ 2
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
Loading...