Tìm thấy 784 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
2
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
3
Thủ tục cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Cấp giấy phép bưu chính (nội tỉnh).
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
5
Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính hết hạn.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
6
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
7
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
8
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
9
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
10
Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
11
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
12
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
13
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
14
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
15
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội