Tìm thấy 2223 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
2
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
3
Thủ tục cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Cấp giấy phép bưu chính (nội tỉnh).
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
5
Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
6
Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính hết hạn.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
7
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
8
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
9
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
10
Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
11
Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
12
Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
13
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
14
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
15
Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn