CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 2398 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Mức độ 4 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 Mức độ 4 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 Mức độ 4 Thủ tục cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 Mức độ 3 Cấp giấy phép bưu chính (nội tỉnh). Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
5 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
6 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính hết hạn. Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
7 Mức độ 3 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
8 Mức độ 3 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
9 Mức độ 3 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính. Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
10 Mức độ 3 Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
11 Mức độ 3 Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
12 Mức độ 3 Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
13 Mức độ 3 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
14 Mức độ 3 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
15 Mức độ 3 Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn