CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2399 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện
3 Thu hồi đất đối với trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay bị giải thể, phá sản Đất đai
4 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Đất đai
5 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ Đấu thầu - Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
6 Đăng ký doanh nghiệp nhiều thủ tục cùng lúc (đăng ký, chấm dứt, tách công ty......) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
7 Cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại Môi trường
8 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ Thể dục thể thao
9 Thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc Thu BHXH, BHYT, BHTN
10 Cấp lại sổ BHXH do mất Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
11 Cấp lại thẻ BHYT có thay đổi thông tin Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
12 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
13 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) BQL các khu công nghiệp
14 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưói 3MW đặt tại địa phương Điện
15 Giới thiệu địa điểm sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Đất đai